Onze

— Doelstelling

DOEL VAN DE VERENIGING

Artikel 2 *

De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de wandelsport in de ruimste zin van het woord en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging probeert dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het organiseren van wandeltochten 
  2. het bevorderen van de beoefening van wandelsport 
  3. het verstrekken van voorlichting over wandelsport
  4. het jaarlijks aanbieden van ons activiteitenprogramma met wandelingen, Nordic Walking en Sportief Wandelen (Wandeltrainingen) in een Jaarplan
  5. (aspirant-)leden en/of vrijwilligers bij onze activiteiten te betrekken
  6. Wij proberen dit te doen voor verschillende  groepen (divers en inclusief), mede ter bevordering van de algemene gezondheid

WE ZIJN ACTIEF MET ELKAAR, DOOR ELKAAR EN VOOR ELKAAR.

* in iets andere woorden dan in de statuten