Sportief Wandelen Training
Donderdag

SPORTIEF WANDELEN IS VOOR DIE MENSEN DIE DOELGERICHT WILLEN TRAINEN 

zij willen: 

 • hun spierkracht herstellen en daarna verbeteren
 • willen hun conditie en weerstand herstellen en  verbeteren
 • gewichtsbeheersing en daarna naar een ‘beter’ gewicht gaan
 • trainen, omdat ze diabetes hebben en hun  gewicht en conditie willen onderhouden en verbeteren
 • trainen, om zo hun brein, botten en spieren te versterken.
 • anderen ontmoeten en tegelijk iets aan hun gezondheid doen

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) stelt dat volwassenen per dag minimaal een half uur matig intensief moeten bewegen en dat minimaal 5 dagen per week om gezondheidseffecten te verkrijgen of te onderhouden. Daarnaast moet je ook aan SPIERTRAINING  doen. Beweging is dus erg belangrijk. Luister maar eens naar de podcast van Erik Scherder (duurt wel bijna een uur).

Vandaar dat onze trainingen bestaan uit bewegen en spiertraining door het doen van oefeningen. In de pauzes geniet je van de natuur en na afloop is er ruimte om gezamenlijk iets te drinken.

Heb je het gevoel ‘niets te kunnen’ of het idee te hebben ‘ik kan dat toch niet’, probeer dan toch eens een training bij te wonen in de vrijdaggroep

Deze groep is er voor wandelaars. Deze les sluit aan bij jouw niveau en is dus voor iedereen te doen. Je leert er de basisprincipes van het wandelen en aan het eind van de cursus kan je een wandeling maken van 3 tot 10  km.  

De Basisgroep wandelt op vrijdag van 09.00 uur -10.00 uur. 

De eerste training is gratis. Je kan dan beoordelen of het ‘iets’ voor je is

Kosten:

 1. Leden van de Blaren betalen €10,- per jaar en zijn verplicht lid van de KWBN (zie kosten lidmaatschap KWBN).
 2. Aspirant- leden betalen per half jaar €5,- (per jaar €10,-)
 3. Deelnemers aan het programma Sportief Wandelen Training Donderdag betalen € 20,-  (20 trainingen + 2 inhaaltrainingen).
 4. Deelnemers aan het programma Sportief Wandelen Training Vrijdag betalen €20,- (30 trainingen + 2 inhaaltrainingen) 
 5. (Aspirant-)leden mogen gratis deelnemen aan 2, door WSV De Blaren georganiseerde, wandeltochten.
 6. Stap je later in, dan betaal je naar rato een bedrag per maand.
 7. Je ondersteunt de vereniging bij activiteiten
 8. Alle kosten dienen vooraf te worden voldaan op rekening

Rabo-rekening: NL22 RABO 0310263859 t.n.v. penningmeester WSV De Blaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de kosten:

Wij zijn een vereniging zonder enige vorm van subsidie. Dat betekent dat alle kosten die de vereniging maakt, zoals het lidmaatschap van de KWBN, de kosten voor het opleiden van trainers, de aanschaf van materialen voor EHBO en een cursus Reanimatie, verzekeringen en overige materialen door de vereniging gedragen moeten worden. Als vereniging streven we kwaliteit na.

Een aantal leden van de vereniging is ook verkeersregelaar. Zij treden ook op voor andere verenigingen uit Noordwolde en omgeving. Zij doen dit gratis, maar ook hieraan zijn kosten verbonden.

Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk, maar we willen wel een vereniging zijn met een financieel gezonde basis.  Als (aspirant-)lid bent u daar zelf bij. Daarnaast zijn we als vereniging open en transparant.*

 * per 1 juli 2021 is de Wet BestuursToezicht Rechtspersonen ingevoerd. Dat veronderstelt o.a. openheid en transparantie aan de leden.