NORDIC WALKING

Nordic Walking is een vorm van wandelen waarbij gebruik gemaakt wordt van Nordic Walking Poles. Niet te verwarren met wandelstokken.  De meerwaarde zit in het gebruik van de poles en de afzet hiervan tijdens het wandelen. Door de afzet, de krachtsoverdracht met de poles, gevolgd door een moment van ontspanning wordt het wandelen effectiever gemaakt.

Nordic Walking combineert  cardiovasculaire oefeningen (oefeningen die goed zijn voor hart- en bloedvaten= bewegen!) met krachtige spiertraining voor je schouders, armen, core (kern) en benen.

Nordic Walking past bij iedereen omdat je op eigen niveau aan eigen doelen werkt. Je ervaart al snel de positieve effecten van het wandelen met poles. Zowel de lichamelijke als mentale conditie verbetert. Zeker omdat er altijd buiten wordt gelopen. De belasting op spieren en gewrichten is minder dan bij stevig wandelen. Dit terwijl door toegenomen spiergebruik de effecten op calorieverbruik en training meer dan 30 % hoger zijn.

Met andere woorden: genoeg reden om met Nordic Walking aan de slag te gaan.

Ieder jaar organiseren we 2 cursussen van 10 lessen. Als je (aspirant-) lid wordt, dan betaal je voor de cursus €50,- 

Als je nog steeds actief met Nordic Walking bent, dan kun je je aansluiten bij de groep op de vrijdag van 11.00 u. tot 12.00 u. We starten ook wel op andere plaatsen.  Nordic Walking en Sportief Wandelen worden gecombineerd aangeboden.

 Rabo-rekening: NL22 RABO 0310263859 t.n.v. penningmeester WSV De Blaren o.v.v welke training.

U hebt nog nooit een cursus Nordic Walking gevolgd:

Technieklessen zijn noodzakelijk, omdat u anders een verkeerde techniek aanleert! Dit is heel moeilijk weer af te leren en u kunt ook klachten krijgen door verkeerde bewegingen. U leert de techniek in 10 lessen van 45 min. In 8 lessen doen we de basistechniek. Daarna doen we 2 boslessen en aansluitend kun je  doorstromen naar de trainingsgroep.

Privé-lessen en/of lessen voor 2 personen (zonder lidmaatschap van de vereniging) worden in onderling overleg afgesproken. De prijs bedraagt dan €17,50 per persoon/per les. Per paar is het €30,- De cursus kan dan in 8 lessen worden aangeboden.

Soms organiseren we een wandeltocht en/of een Nordic Walkingtocht. Dat kan op een andere dag zijn dan de trainingsdag. De training op die dag kan dan vervallen. Deelname aan de tocht hoort bij het trainingsprogramma.

Over de kosten:

Wij zijn een vereniging zonder enige vorm van subsidie. Dat betekent dat alle kosten die de vereniging maakt, zoals het lidmaatschap van de KWBN, de kosten voor het opleiden van trainers, de aanschaf van materialen voor EHBO en een cursus Reanimatie, verzekeringen en overige materialen door de vereniging gedragen moeten worden.

Een aantal leden van de vereniging zijn ook verkeersregelaar die optreden voor andere verenigingen uit Noordwolde. Zij doen dit gratis, maar ook hieraan zijn kosten verbonden.

Wij willen een vereniging zijn met een financieel gezonde basis, maar zeker niet met een winstoogmerk. Als lid bent u daar zelf bij. Daarnaast zijn we als vereniging open en transparant.*

 * per 1 juli 2021 is de Wet BestuursToezicht Rechtspersonen ingevoerd. Dat veronderstelt o.a. openheid en transparantie aan de leden.