NORDIC WALKING

Nordic Walking is een vorm van wandelen waarbij gebruik gemaakt wordt van Nordic Walking Poles. Niet te verwarren met wandelstokken.  De meerwaarde zit in het gebruik van de poles en de afzet hiervan tijdens het wandelen. Door de afzet, de krachtsoverdracht met de poles, gevolgd door een moment van ontspanning wordt het wandelen effectiever gemaakt.

Nordic Walking combineert  cardiovasculaire oefeningen (oefeningendie goed zijn voor hart- en bloedvaten= bewegen!) met krachtige spiertraining voor je schouders, armen, core (kern) en benen.

Nordic Walking past bij iedereen omdat je op eigen niveau aan eigen doelen werkt. Je ervaart al snel de positieve effecten van het wandelen met poles. Zowel de lichamelijke als mentale conditie verbeteren. Zeker omdat er altijd buiten wordt gelopen. De belasting op spieren en gewrichten is minder dan bij stevig wandelen. Dit terwijl door toegenomen spiergebruik de effecten op calorieverbruik en training meer dan 30 % hoger zijn.

BASISGROEP NORDIC WALKING

U hebt al ooit een cursus Nordic Walking gevolgd of u bent nog steeds actief met Nordic Walking en hebt de beschikking over eigen stokken, maar u hebt al langere tijd niet geoefend, dan kunt u een ‘opfrisles’ volgen (a €5,-) of een individuele cursus van 4 lessen van 45 minuten (a €40,-)*. 

Een complete cursus (u start dan als beginner) duurt 6 lessen van 60 min. en een bosles kost €60,- (incl. gebruik van poles). *

* overleg hierover is mogelijk

Bent u nog steeds actief met Nordic Walking dan kunt u aansluiten bij de groep Sportief Wandelen Training.  De lessen Sportief Wandelen en Nordic Walking worden gecombineerd aangeboden. De opbouw van een les is vergelijkbaar.

Kosten:

  1. Leden van de Blaren betalen €10,- per jaar en zijn verplicht lid van de KWBN (zie kosten lidmaatschap KWBN).
  2. Aspirant- leden betalen per half jaar €5,- 
  3. Deelnemers aan het programma Sportief Wandelen /Nordic Walking op de donderdag (20 trainingen) betalen € 20,-  
  4. Deelnemers aan het programma Sportief Wandelen /Nordic Walking op de vrijdag (30 trainingen)  betalen €30,- 
  5. Als je aan beide trainingen meedoet, betaal je €40,-  
  6. Deelname aan  wandelingen uit een trainingsgroep zijn gratis voor  (aspirant-)leden. 
  7. (Aspirant-)leden mogen gratis deelnemen aan 2, door WSV De Blaren georganiseerde, wandeltochten. 
  8. 3. Goede poles (Exel) zijn via de instructeur aan te schaffen.
  9. Alle kosten dienen vooraf te worden voldaan op rekening

 Rabo-rekening: NL22 RABO 0310263859 t.n.v. penningmeester WSV De Blaren o.v.v welke training.

U hebt nog nooit een cursus Nordic Walking gevolgd:

Technieklessen zijn noodzakelijk, omdat u anders een verkeerde techniek aanleert! Dit is heel moeilijk weer af te leren en u kunt ook klachten krijgen door verkeerde bewegingen. U leert de techniek in 7 lessen van 1 uur. Elke les leert u 1 van de 6 stappen naar een goede techniek. In 6 lessen leert u de basistechniek Daarna doen we een bosles en kunt u doorstromen naar de trainingsgroep.

Kosten voor de cursus: €60,- voor 6 + 1 lessen.

——————————————————————————————–Introductieles en Proefles

Op bepaalde data kunt u een Introductieles Nordic Walking volgen of een Proefles (U neemt dan uw eigen poles mee). Instroom is altijd mogelijk. Deelname aan een introductieles van 45 min. inclusief gebruik van goede Exel-poles kost €10,- U hebt dan de mogelijkheid te beleven hoe een les verloopt. 

(Privé-)lessen en/of lessen voor 2 personen worden in onderling overleg afgesproken.

Soms organiseren we een wandeltocht en/of een Nordic Walkingtocht. Dat kan op een andere dag zijn dan de trainingsdag. De training op die dag kan dan vervallen. Deelname aan de tocht hoort bij het trainingsprogramma.

Over de kosten:

Wij zijn een vereniging zonder enige vorm van subsidie. Dat betekent dat alle kosten die de vereniging maakt, zoals het lidmaatschap van de KWBN, de kosten voor het opleiden van trainers, de aanschaf van materialen voor EHBO en een cursus Reanimatie, verzekeringen en overige materialen door de vereniging gedragen moeten worden.

Een aantal leden van de vereniging zijn ook verkeersregelaar die optreden voor andere verenigingen uit Noordwolde. Zij doen dit gratis, maar ook hieraan zijn kosten verbonden.

Wij willen een vereniging zijn met een financieel gezonde basis, maar zeker niet met een winstoogmerk. Als lid bent u daar zelf bij. Daarnaast zijn we als vereniging open en transparant.*

 * per 1 juli 2021 is de Wet BestuursToezicht Rechtspersonen ingevoerd. Dat veronderstelt o.a. openheid en transparantie aan de leden.