Nordic Walking

Nordic Walking

Nordic Walking is een vorm van wandelen waarbij gebruik gemaakt wordt van Nordic Walking Poles. Niet te verwarren met wandelstokken.  De meerwaarde zit in het gebruik van de poles en de afzet hiervan tijdens het wandelen. Door de afzet, de krachtsoverdracht met de poles, gevolgd door een moment van ontspanning wordt het wandelen effectiever gemaakt.

Nordic Walking combineert cardiovasculaire oefeningen met krachtige spiertraining voor je schouders, armen, core (kern) en benen.

Nordic Walking past bij iedereen omdat je op eigen niveau aan eigen doelen werkt. Je ervaart al snel de positieve effecten van het wandelen met poles. Zowel de lichamelijke als mentale conditie verbeteren. Zeker omdat er altijd buiten wordt gelopen. De belasting op spieren en gewrichten is minder dan bij stevig wandelen. Dit terwijl door toegenomen spiergebruik de effecten op calorieverbruik en training meer dan 30 % hoger zijn.

BASISGROEP NORDIC WALKING

U hebt al ooit een cursus Nordic Walking gevolgd en hebt de beschikking over eigen stokken, maar u hebt al langere tijd niet geoefend, dan kunt u aansluiten bij de Basisgroep of een (kortere, eventueel individuele) cursus van 4 lessen volgen (€40,-).

Bent u nog steeds actief met Nordic Walking dan kunt u aansluiten bij de groep Sportief Wandelen.  De lessen Sportief Wandelen en Nordic Walking worden gecombineerd aangeboden. Voorlopig is er 1x per week een les. De opbouw van een les is vergelijkbaar met de lessen wandelen.

NORDIC WALKING FITNESS Gecombineerd met Sportief Wandelen.

Dit niveau is wel intensiever dan Sportief Wandelen, omdat het een totale workout voor het gehele lijf is. De hartslag is gemiddeld 5 tot 17 slagen hoger en het energiegebruik kan tot 46% toenemen. Deze gegevens maken dat het uithoudingsvermogen al direct vanaf de eerste training optimaal getraind wordt. Deze training is bedoeld voor iedereen die een cursus Nordic Walking gevolgd heeft en de techniek onder de knie heeft. Leeftijd is niet altijd belangrijk en ook met klachten kun je meedoen. Nordic Walkingpoles geven juist aan bepaalde groepen mensen ondersteuning. Vooraf moet je wel een inventarisatieformulier invullen.

De eerste twee trainingen zijn gratis. Je kan dan beoordelen of het ‘iets’ voor je is

Kosten:

  1. Deelnemers aan lessen Nordic Walking zijn (aspirant-)lid van WSV De Blaren €10,- per jaar. Voor het laatste kwartaal 2021 betaalt u €2,50,-

2. We doen ongeveer 14 trainingen op de donderdag en twee tochten. Deelnemers aan Nordic Walking betalen €35 voor het tweede gedeelte van 2021.

3. Goede poles (Exel) zijn via de instructeur aan te schaffen.

4. Alle deelnemers mogen gratis deelnemen aan 2, door WSV De Blaren georganiseerde, wandeltochten. In 2021 gaat dit vanwege Corona  niet (meer) lukken. Voor trainingsleden (nog) wel.

5. Alle kosten dienen vooraf te worden voldaan op rekening:

Rabo-rekening: NL22 RABO 0310263859 t.n.v. penningmeester WSV De Blaren

U hebt nog nooit een cursus Nordic Walking gevolgd:

Technieklessen zijn noodzakelijk, omdat u anders een verkeerde techniek aanleert! Dit is heel moeilijk weer af te leren en u kunt ook klachten krijgen door verkeerde bewegingen. U leert de techniek in 7 lessen van 1 uur. Elke les leert u 1 van de 6 stappen naar een goede techniek. In 6 lessen leert u de basistechniek Daarna doen we een bosles en kunt u doorstromen naar de trainingsgroep.

Kosten voor de cursus: €60,- voor 6 + 1 lessen.

——————————————————————————————–Introductieles en Proefles

In de periode in 2021 kunt u een Introductieles Nordic Walking volgen of een Proefles (U neemt dan uw eigen poles mee). Instroom is dan altijd mogelijk. Deelname aan een introductieles van 45 min. inclusief gebruik van goede Exel-poles kost €5,- U hebt dan de mogelijkheid te beleven hoe een les verloopt. 

(Privé-)lessen en/of lessen voor 2 personen worden in onderling overleg afgesproken.

Soms organiseren we een wandeltocht en/of een Nordic Walkingtocht. Dat kan op een andere dag zijn dan de trainingsdag. De training op die dag kan dan vervallen. Deelname aan de tocht hoort bij het trainingsprogramma.

Over de kosten:

Wij zijn een vereniging zonder enige vorm van subsidie. Dat betekent dat alle kosten die de vereniging maakt, zoals het lidmaatschap van de KWBN, de kosten voor het opleiden van trainers, de aanschaf van materialen voor EHBO en een cursus Reanimatie, verzekeringen en overige materialen door de vereniging gedragen moeten worden.

Een aantal leden van de vereniging zijn ook verkeersregelaar die optreden voor andere verenigingen uit Noordwolde. Zij doen dit gratis, maar ook hieraan zijn kosten verbonden.

Wij willen een vereniging zijn met een financieel gezonde basis, maar zeker niet met een winstoogmerk. Als lid bent u daar zelf bij. Daarnaast zijn we als vereniging open en transparant.*

 * per 1 juli 2021 is de Wet BestuursToezicht Rechtspersonen ingevoerd. Dat veronderstelt o.a. openheid en transparantie aan de leden.